Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Nezbytná cesta"
  1. Nezbytná cesta ve světle aktuální judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 3, s. 95-99. 
    article

    article

  2. K rozhodnutí ÚS ohledně nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou a k možnosti soudního zřízení nezbytné cesty : nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 1587/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 12, s. 65-69. 
    article

    article

  3. K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o povolení nezbytné cesty.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 56-61. 
    article

    article

  4. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
    OP
    Realitní právo

    book

  5. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 166-185. 
    article

    article

  6. Nezbytná cesta : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 80-92. 
    article

    article

  7. Nepovolení nezbytné cesty pro nápadnou nedbalost žadatele o nezbytnou cestu : rozhodnutí NS Československé republiky z 31. 1. 1941, sp. zn. Rv I 745/40 (Vážný 17974).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 178-179. 
    article

    article

  8. Hrubá nedbalost žadatele o nezbytnou cestu jako důvod jejího nepovolení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 218-223. 
    article

    article

  9. Vztah ObčZ a ObčZ 1964 při rozhodování o nepovolení nezbytné cesty : nález ÚS ze 17. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 2408/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 10, s. 318. 
    article

    article

  10. Nejvyšší soud České republiky: Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 111-112. 
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.