Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Nezbytná cesta"
 1. K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o povolení nezbytné cesty.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 56-61. 
  article

  article

 2. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 3. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 166-185. 
  article

  article

 4. Nezbytná cesta : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 80-92. 
  article

  article

 5. Nepovolení nezbytné cesty pro nápadnou nedbalost žadatele o nezbytnou cestu : rozhodnutí NS Československé republiky z 31. 1. 1941, sp. zn. Rv I 745/40 (Vážný 17974).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 178-179. 
  article

  article

 6. Hrubá nedbalost žadatele o nezbytnou cestu jako důvod jejího nepovolení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 218-223. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 111-112. 
  article

  article

 8. K povolení nezbytné cesty, hospodaří-li na pozemku nikoliv vlastník, ale třetí osoba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 47-49. 
  article

  article

 9. Povolení nezbytné cesty přes více sousedních pozemků; náklady soudního řízení jako překážka povolení nezbytné cesty : rozsudek NS z 10. 12. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1424/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 123-124. 
  article

  article

 10. Vztah ObčZ a ObčZ 1964 při rozhodování o nepovolení nezbytné cesty : nález ÚS ze 17. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 2408/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 10, s. 318. 
  article

  article