Search results

Records found: 65  
Your query: Subject h. and keywords = "Neplatnost smlouvy"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  article

  article

 2. Rozpor jednoho z více účelů smlouvy s dobrými mravy způsobuje absolutní neplatnost smlouvy.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 200-203. 
  article

  article

 3. K rozhodnutí ÚS ohledně vlivu znalosti právní kvalifikace na počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty : nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2022, sp. zn. III. ÚS 2127/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 9, s. 60-65. 
  article

  article

 4. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 483-519. 
  article

  article

 5. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 483-519. 
  article

  article

 6. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: dvojí nájem téže věci a neplatnost nájemní smlouvy : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 567-568. 
  article

  article

 8. Námitka promlčení nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy : nález ÚS z 1. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 3358/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 237. 
  article

  article

 9. Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 241-259. 
  article

  article

 10. Registr smluv : praktická příručka / Martin Kraus.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 234 stran . ISBN 978-80-7380-811-2   Signatura M 8839
  SP
  Registr smluv

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.