Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Neplatná rozhodčí doložka"
 1. Neplatnost rozhodčí doložky - neplatnost spotřebitelské smlouvy.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 32, (2023), č. 6, s. 27-40. 
  article

  article

 2. Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932. 
  article

  article

 3. Rozhodčí doložka, neplatnost právního úkonu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 31 Cdo 3534/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1001-1008. 
  article

  article

 4. Nejednotnost rozhodovací praxe k neplatnosti rozhodčí doložky a s ní souvisejícím nákladům exekučního řízení při zastavení exekuce : nález sp. zn. IV. ÚS 2728/17 ze dne 12. 11. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 56-57. 
  article

  article

 5. Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy : nález sp. zn. III. ÚS 1336/18 ze dne 8. 1. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 57. 
  article

  article

 6. Nejednotnost rozhodovací praxe k neplatnosti rozhodčí doložky a s ní souvisejícím nákladům exekučního řízení při zastavení exekuce : nález ÚS z 12. 11. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2728/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 7. Priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 8. Částečná neplatnost rozhodčí doložky : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 116-117. 
  article

  article

 9. Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky před a po 11. 5. 2011 a otázka promlčení pohledávky z úvěrové smlouvy ve světle dobrých mravů : nález sp. zn. II. ÚS 996/18 ze dne 4. 6. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 10. Neplatnost rozhodčí doložky. Náklady řízení v případě zastavení exekuce : usnesení sp. zn. IV. ÚS 1500/17 ze dne 17. 10. 2017.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 1, s. 38. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.