Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Neoprávněné trestní stíhání"
 1. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nezákonným trestním stíháním : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 283. 
  article

  article

 2. K odpovědnosti státu za škodu způsobenou právnické osobě nezákonným trestním stíháním fyzických osob, které ji ovládají : nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 52-53. 
  article

  article

 3. ÚS: Výše odškodnění musí odpovídat zásahu do práv poškozeného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 12. 
  article

  article

 4. Náhrada materiální újmy způsobené rezignací na politickou funkci v důsledku trestního stíhání : nález ÚS z 14. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 4293/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 5. Určení výše peněžité náhrady za nezákonné trestní stíhání : nález ÚS z 17. 8. 2021, sp. zn. III. ÚS 3271/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 242. 
  article

  article

 6. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I/2021).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 5, s. 27-28. 
  article

  article

 7. Každé trestní řízení je významným zásahem do života.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 36. 
  article

  article

 8. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 109. 
  article

  article

 9. Zadostiučinění v případě nezákonného trestního stíhání : nález ÚS z 13. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 2175/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 155. 
  article

  article

 10. Posouzení nároku na náhradu škody po vydání zprošťujícího rozsudku v trestním řízení : nález ÚS z 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2394/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 6, s. 202. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.