Search results

Records found: 76  
Your query: Subject h. and keywords = "Nemocenské pojištění"
 1. Práce a mzda : odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast.    Praha : Wolters Kluwer, 2015- . ISSN 0032-6208   Signatura C
  Práce a mzda

  journal

 2. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a právní následky jeho porušení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 20, s. 696-702. 
  article

  article

 3. Právo sociálního zabezpečení / Kristina Koldinská a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2022 . xvi, 481 stran . ISBN 978-80-7400-902-0   Signatura M 9138
  PS
  Právo sociálního zabezpečení

  book

 4. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem, příklady a výkladem problematiky náhrady mzdy od 1. 1. 2020 : včetně souhrnné informace o nemocenském pojištění OSVČ, základních principů eNeschopenky / Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied.    Olomouc : ANAG, 2020 . 382 stran . ISBN 978-80-7554-249-6   Signatura M 8589
  PS
  Zákon o nemocenském pojištění s komentářem, příklady a výkladem problematiky náhrady mzdy od 1. 1. 2020

  book

 5. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2019 : včetně souhrnné informace o nemocenském pojištění OSVČ - základních principů poskytování náhrady mzdy / Marta Ženíšková, Jan Přib.    Olomouc : ANAG, 2019 . 310 stran . ISBN 978-80-7554-193-2   Signatura M 8349
  PS
  Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2019

  book

 6. Praktikum z práva sociálního zabezpečení : podle stavu k 1. 9. 2018 / Gabriela Halířová.    Praha : Leges, 2018 . 192 stran . ISBN 978-80-7502-297-4   Signatura M 8239
  PS
  Praktikum z práva sociálního zabezpečení

  book

 7. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii / Iva Chvátalová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 302 stran . ISBN 978-80-7380-732-0   Signatura M 8274
  PS
  Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

  book

 8. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady / Věra Štangová, Roman Lang a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 233 stran . ISBN 978-80-7380-700-9   Signatura M 8056
  PS
  Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady

  book

 9. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení / Vladimír Voříšek, Roman Lang a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxxii, 545 stran . ISBN 978-80-7552-611-3   Signatura M 8087
  PS
  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  book

 10. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie / Zdeňka Gregorová, Milan Galvas, Jana Komendová, Jaroslav Stránský, Jitka Černá.    Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 278 stran . ISBN 978-80-210-8842-9   Signatura M 8079
  PS
  Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.