Search results

 1. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 2. Bytové družstevnictví / Tomáš Dvořák.    Praha : C.H. Beck, 2017 . xxvii, 280 stran . ISBN 978-80-7400-643-2   Signatura M 7726
  OP
  Bytové družstevnictví

  book

 3. Vlastnictví bytů - kondominium / Pavel Petr.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xvi, 124 stran . ISBN 978-80-7400-665-4   Signatura M 7935
  OP
  Vlastnictví bytů - kondominium

  book

 4. Nejvyšší soud České republiky: Nedosažení většiny při rozhodování spoluvlastníků o společené věci, užívané třetí osobou : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 2792/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 566-568. 
  article

  article

 5. Nájem nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 945/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 6, s. 886-900. 
  article

  article

 6. Platnost smlouvy o nájmu nekolaudovaných nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 945/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 368. 
  article

  article

 7. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva : komentář / Marek Novotný, Tomáš Horák, Josef Holejšovský, Jaroslav Oehm.    Praha : C.H. Beck, 2016 . xii, 401 stran . ISBN 978-80-7400-602-9   Signatura M 7434
  OP
  Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva

  book

 8. Odepření práva na vyklizení nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013 (Rc 15/2015, PR 3/2015 s. 108).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 276. 
  article

  article

 9. Dobré mravy. Vyklizení nebytových prostor. Insolvence. Konkurs. Společný zájem věřitelů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 691-704. 
  article

  article

 10. Výpověď podnájmu nebytových prostor před uplynutím sjednané doby : rozsudek NS z 19. 3. 2014, sp. zn. 26 Cdo 4319/2013 (SJ 50/2015, C 13894).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 9, s. 324. 
  article

  article