Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Naléhavý právní zájem"
 1. K naléhavému právnímu zájmu opomenutého podílového spoluvlastníka na určení neúčinnosti rozhodnutí většinového spoluvlastníka v záležitosti nikoliv neodkladné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1641/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 52-57. 
  article

  article

 2. Posouzení naléhavého právního zájmu dle § 80 OSŘ : nález ÚS z 31. 10. 2017, sp. zn. II. ÚS 3245/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 1, s. 18. 
  article

  article

 3. Existence naléhavého právního zájmu u negativních určovacích žalob na určení neplatnosti smlouvy : nález ÚS z 11. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1440/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 314-316. 
  article

  article

 4. Vaterschaftsfeststellung nach dem Tod des Putativvaters : OGH 24. 3. 2017, 9 Ob 3/17g.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2017, Heft 20, s. 913-916. 
  article

  article

 5. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1440/14 : datum rozhodnutí: 11. července 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 6. Naléhavý právní zájem na určení, že věc je v SJM : rozsudek NS ze 17. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2613/2013 (SJ 53/2015).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 9, s. 324. 
  article

  article

 7. Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.4, s. 148-149. 
  article

  article

 8. Porušení smluvního zákazu postoupení pohledávky a naléhavý právní zájem na určení neplatnosti postupní smlouvy. Judikatura o naléhavém právním zájmu, zejména na určení neplatnosti smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.5.2011, sp.zn. 32 Cdo 273/2010.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 4, (2012), č.1, s. 27-29. 
  article

  article

 9. Naléhavý právní zájem a předběžné otázky : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.4.2010, sp.zn. 32 Cdo 1002/2009.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.16, (2010), č.10, s.362-363. 
  article

  article