Search results

Records found: 31  
Your query: Subject h. and keywords = "Nabytí nemovitosti od nevlastníka"
 1. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka / Dušan Kucbel.    Žilina : Eurokódex, 2021 . vi, 274 stran . ISBN 978-80-8155-101-7   Signatura Z 4561
  OP
  Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

  book

 2. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 8-12. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2379/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 5, s. 185-186. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí pozemku zastaveného panelovými domy a dobrá víra nabyvatele. Opuštění nemovitosti podle občanského zákoníku 1950 : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 22. 7. 2015, sp. zn. 22 Cdo 5163/2014; 22 Cdo 910/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 149-150. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 12, s. 451-452. 
  article

  article

 6. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález ÚS z 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 9, s. 283. 
  article

  article

 7. Nález Ústavního soudu - nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 11, s. 440. 
  article

  article

 8. Ústavní soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka v dobré víře do 1. 1. 2014. Poznámky k judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu o nabytí nemovitosti od nevlastníka do 1. 1. 2014 : nález Ústavního soudu České republiky z 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-34. 
  article

  article

 9. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 41. 
  article

  article

 10. NS nerespektuje názor ÚS.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 3, s. 16. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.