Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 85 06"
 1. K rozhodování o zabrání věci podle § 101 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku : nález Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2022, sp. zn. II. ÚS 645/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 11, s. 55-57. 
  article

  article

 2. Rozpor jednoho z více účelů smlouvy s dobrými mravy způsobuje absolutní neplatnost smlouvy.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 200-203. 
  article

  article

 3. K nesprávnému hodnocení podmínek pro nařízení předběžného opatření (společnost Uber B. V.) : nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 4072/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 59-61. 
  article

  article

 4. K porušení práva právnické osoby zvolit si svého obhájce v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 2436/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 49-50. 
  article

  article

 5. Princip legitimního očekávání při církevních restitucích : nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 3397/17.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 4, s. lviii-lx. 
  article

  article

 6. K právu poškozeného na bezplatnou právní pomoc v trestním řízení a spravedlivé odměně advokáta : nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2334/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 51-52. 
  article

  article

 7. K otázce výkladu a aplikace § 107a o. s. ř. : nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 2242/15.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 64-66. 
  article

  article

 8. Směnka. Převzetí dluhu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3207/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 6, s. 479-484. 
  article

  article

 9. Směnky, převzetí dluhu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3207/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 9, s. 1500-1506. 
  article

  article

 10. Je při prodeji závodu nezbytný souhlas pronajímatele?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 7, s. 250-253. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.