Search results

Records found: 47  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 78 06"
 1. Pojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 2-16. 
  article

  article

 2. Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 3. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72. 
  article

  article

 4. Insolvenční řízení. Oddlužení. Nepoctivý záměr dlužníka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 41/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 6, s. 414-426. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení. Omezení možnosti nabývat majetek z majetkové podstaty : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 29 ICdo 77/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 4, s. 274-284. 
  article

  article

 6. Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 6, s. 198-202. 
  article

  article

 7. Nemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 3, s. 3-10. 
  article

  article

 8. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 250-269. 
  article

  article

 9. Posuzování otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka po vydání rozsudku velkého senátu NS (Rc 16/2015) : usnesení ÚS z 5. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 315/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 253-256. 
  article

  article

 10. Skutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí : usnesení NS z 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5357/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 267-270. 
  article

  article