Search results

Records found: 50  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 66 04"
 1. Mezinárodní soft law jako koncept v judikatuře správních soudů.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 5, s. 1-10. 
  article

  article

 2. Evropský zatýkací rozkaz v kontextu polské justiční krize.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 367-374. 
  article

  article

 3. Evropský zatýkací rozkaz : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 14 To 60/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 686-691. 
  article

  article

 4. Inkorporační problém v právní filozofii : příspěvek k diskusím o vztahu práva k dalším společenským subsystémům.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 18-25. 
  article

  article

 5. K problémům souvisejícím s přeshraničním charakterem nenávistných projevů na internetu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 207-213. 
  article

  article

 6. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 7. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 8. Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 4, s. xlii-liv. 
  article

  article

 9. Ústavní identita České republiky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 10, s. 854-872. 
  article

  article

 10. O princípe ústavnej tolerancie alebo národná identita, ústavný dialóg a viacúrovňový ústavný systém Európskej únie.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 13 (2018), no. 2, s. 133-152. 
  article

  article