Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 61 04"
 1. Právní úprava inkluzivního vzdělávání : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 3, s. 25-30. 
  article

  article

 2. Mezinárodní soft law jako koncept v judikatuře správních soudů.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 5, s. 1-10. 
  article

  article

 3. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article

 4. Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 28-35. 
  article

  article

 5. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí : vzor přezkumu socioekonomických práv a test racionality.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 6, s. 533-554. 
  article

  article

 6. Účasť zamestnanca na štrajku ako překážka v práci.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 101, (2018), č. 2, s. 181-192. 
  article

  article

 7. Test racionality : skutečně vhodný test pro sociální práva?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 154, (2015), č. 12, s. 1052-1074. 
  article

  article

 8. Putování po stezkách principu proporcionality : intence, obsah, důsledky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 3, s. 261-284. 
  article

  article

 9. Nie je štrajk ako štrajk.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 10 (2015), 3, s. 181-191. 
  article

  article

 10. K zakotvení práva na stávku v právním řádu a k možným formám stávky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 11, s. 405-409. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.