Search results

Records found: 38  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 55 10"
 1. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 2 (64), s. 83-99. 
  article

  article

 2. The role of parliamentary autonomy in constitutional review.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 83-103. 
  article

  article

 3. Vláda schválila návrh novely krizového zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. ii. 
  article

  article

 4. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 5. Jak tzv. krizová legislativa (lex covid justice I, II a III) ovlivnila legitimní očekávání věřitele při úhradě pohledávky.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 9, s. 21-28. 
  article

  article

 6. Exekuce v čase legislativní nouze : inter arma enim silent leges?.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 2-11. 
  article

  article

 7. Techniky soudní politiky a jejich načasování.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 4, s. 293-320. 
  article

  article

 8. Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 5, s. 417-432. 
  article

  article

 9. K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 5-6, s. 282-297. 
  article

  article

 10. Průvodce po Lex Covid - exekuce.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 6, s. 15-20. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.