Search results

Records found: 30  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 5 01"
 1. Zrušení části ustanovení § 289 odst. 3 trestního zákoníku, zmocňujícího vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé : nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 98/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxx-lxxxvi. 
  article

  article

 2. K mezím podzákonné normotvorby.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 12, s. 1024-1037. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 4. Nepřiměřený zásah do vlastnického práva rozhodnutím o odstranění části stavby : nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020, sp. zn. I. ÚS 1956/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. ciii-cix. 
  article

  article

 5. Alexyho teorie proporcionality : kritická reflexe.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 12, s. 905-926. 
  article

  article

 6. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 7. Zásada zákonnosti jako limit pro stanovení povinností (nejen) k ochraně veřejného pořádku obecně závaznou vyhláškou obce.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 738-752. 
  article

  article

 8. Chráněná území jako institut omezující vlastnické právo.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 197-206. 
  article

  article

 9. Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku : nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 6, s. 51-53. 
  article

  article

 10. Novela zákona o ochraně ovzduší - na pomezí ústavní konformity?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 20, s. 687-696. 
  article

  article