Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 47 13"
 1. Není odposlech jako odposlech.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 20-32. 
  article

  article

 2. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 3. Přítomnost soudce při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů : kritické zamyšlení de lege lata a de lege ferenda.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 63-70. 
  article

  article

 4. Ústavnost domovní prohlídky a nedotknutelnost obydlí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 8, s. 287-291. 
  article

  article

 5. Příkazy k odposlechu a jejich formálně-materiální posouzení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 1-2, s. 22-30. 
  article

  article

 6. K následkom nedostatočne odôvodneného príkazu z hľadiska zákonnosti dôkazu získaného na jeho základe v trestnom konaní : 2. časť.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 399-422. 
  article

  article

 7. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 7-8, s. 13-19. 
  article

  article

 8. K hodnocení zákonnosti příkazu k odposlechu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 15, (2017), č. 5, s. 55-57. 
  article

  article

 9. Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, organizovaná skupina : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 11 Tdo 268/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1613-1630. 
  article

  article

 10. K nutnosti důsledného odůvodnění příkazu k domovní prohlídce jakožto neodkladného či neopakovatelného úkonu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 14, (2016), č. 1, s. 33-41. 
  article

  article