Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 46 18"
 1. Soud by na hry nešel aneb o hledání optimální jednotky analýzy = The court rather would not see the plays. On the search for the optimal unit of analysis.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 2, s. 447-456. 
  article

  article

 2. Recidiva jako okolnost zakládající trestní odpovědnost a rovnost před zákonem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 41-45. 
  article

  article

 3. Spor o podstatu trestní odpovědnosti.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 9, s. 697-714. 
  article

  article

 4. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom = Categorization of damages caused by a crime : II. časť.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 373-400. 
  article

  article

 5. Výběr z judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 4, s. 45-51. 
  article

  article

 6. Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 187-193. 
  article

  article

 7. Ústavnost spodní hranice majetkové škody v TrZ : nález ÚS z 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 239. 
  article

  article

 8. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18 = The subsidiarity of criminal repression in decision of Constitutional court of May 2020 file No. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 695-702. 
  article

  article

 9. Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53. 
  article

  article

 10. K nastavení hranice kategorií škod uvedených v § 138 trestního zákoníku : nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 61-64. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.