Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 42 04"
 1. Změna pohlaví v české judikatuře.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 111-115. 
  article

  article

 2. The Necessity test in the practice of the Czech Constitutional court : between the devil of judicial activism and the deep blue sea of judicial resignation.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), special issue, s. 41-65. 
  article

  article

 3. Povinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 13-21. 
  article

  article

 4. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 5. Výklad ve prospěch adresátů správního práva a jeho limity.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 7, s. 358-382. 
  article

  article

 6. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách : ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 6-15. 
  article

  article

 7. Ústavní aspekty intertemporálních ustanovení právních předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 779-786. 
  article

  article

 8. Regulace odměn advokátů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 10, s. 4. 
  article

  article

 9. Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku : podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 7. 2016, čj. 52 A 32/2016-126.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1153-1156. 
  article

  article

 10. Ochrana spotřebitele: diskriminace : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2014, čj. 4 As 1/2014-28.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 160-168. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.