Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 40 02"
 1. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 2. Expropriační titul jako jedna ze zákonných podmínek vyvlastnění.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 1, s. 8-21. 
  article

  article

 3. Framework regulations and tailor-made laws as a problem of public administration.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 1, s. 4-10. 
  article

  article

 4. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 5. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách : ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 6-15. 
  article

  article

 6. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 7. The role of collective bargaining in Czech labour law.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 4, s. 400-408. 
  article

  article

 8. Je kolektivní smlouva soukromoprávním jednáním?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 28-34. 
  article

  article

 9. Putování po stezkách principu proporcionality : intence, obsah, důsledky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 3, s. 261-284. 
  article

  article

 10. Ústavní požadavek zákonnosti daně v českém právním řádu.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 22, (2014), č.1, s.18-36. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.