Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 37 03"
 1. Vrchní soud v Praze: Vydražení podílu společníka třetí osobou ve veřejné dobrovolné dražbě : usnesení Vrchního soudu v Praze z 6. 5. 2021, sp. zn. 7 Cmo 29/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 13-14, s. 509-513. 
  article

  article

 2. Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 63-75. 
  article

  article

 3. Vázanost soudu nižší instance právním názorem soudu vyšší instance : nález ÚS z 2. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 14/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 4. Ústavněprávní pohádka o lékařské bojácnosti aneb kritika nutného obsazení Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.15-16, s. 539-542. 
  article

  article

 5. Spravedlnost versus respektování zákona?.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.12, (2010), č.6-7, s.50-58. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.