Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 34 03"
 1. Pravomoc soudu. Myslivost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 28 Cdo 185/2021.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 6, s. 375-379. 
  article

  article

 2. Uplatňování náhrady škody způsobené zvěří.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 17, s. 578-584. 
  article

  article

 3. Judikatura NS: Náhrada za omezení vlastnického práva k pozemku, na kterém je vodní dílo.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 183-187. 
  article

  article

 4. Limity omezení vlastnického práva v zájmu ochrany lesa : komparativní pohled na principy omezení vlastnického práva v České republice a Spolkové republice Německo.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 3 (65), s. 43-66. 
  article

  article

 5. Právní status vlka obecného v České republice ve srovnání s okolními státy.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 1 (59), s. 58-78. 
  article

  article

 6. Změny v působnosti orgánů ochrany životního prostředí v důsledku přijetí zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 4 (62), s. 90-100. 
  article

  article

 7. K náhradě škody způsobené zvěří v českém, slovenském a německém právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 21, s. 744-749. 
  article

  article

 8. Náhrada za přičlenění honebního pozemku k myslivecké honitbě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 827-833. 
  article

  article

 9. Rekodifikace veřejného stavebního práva : quo vadis?.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2019, č. 1, s. 11-14. 
  article

  article

 10. Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 950/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.