Search results

 1. The role of parliamentary autonomy in constitutional review.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 83-103. 
  article

  article

 2. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 4. Ústavnost zákona o střetu zájmů : nález ÚS z 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 115-117. 
  article

  article

 5. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí : vzor přezkumu socioekonomických práv a test racionality.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 6, s. 533-554. 
  article

  article

 6. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 7. Judikatura ÚS: ochrana soukromí v tzv. době internetové.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 182-188. 
  article

  article

 8. Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 555-560. 
  article

  article

 9. Právo a literatura : brněnské spojení.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 1, s. 67-85. 
  article

  article

 10. Okamžité uzavření provozovny podle zákona o evidenci tržeb.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 40-43. 
  article

  article