Search results

Records found: 32  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 26 16"
 1. The role of parliamentary autonomy in constitutional review.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 83-103. 
  article

  article

 2. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 4. Ústavnost zákona o střetu zájmů : nález ÚS z 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 115-117. 
  article

  article

 5. Právo a literatura : brněnské spojení.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 1, s. 67-85. 
  article

  article

 6. Okamžité uzavření provozovny podle zákona o evidenci tržeb.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 40-43. 
  article

  article

 7. EET, kouření, hospodářská práva a jaderná tlačítka.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 1-5. 
  article

  article

 8. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách : ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 6-15. 
  article

  article

 9. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article

 10. Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 28-35. 
  article

  article