Search results

Records found: 25  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 24 11"
 1. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 2. Ohledání místa činu v kontradikci s právem na ochranu soukromí.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 160-167. 
  article

  article

 3. Ochrana informací z trestního řízení před úniky ze strany třetích osob (k ustanovením § 8b až § 8d trestního řádu).   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 8-16. 
  article

  article

 4. Urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení - § 7b trestního řádu.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 95-113. 
  article

  article

 5. Alexyho teorie proporcionality : kritická reflexe.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 12, s. 905-926. 
  article

  article

 6. Judikatura ÚS: ochrana soukromí v tzv. době internetové.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 182-188. 
  article

  article

 7. Niektoré tendencie výkladu práva na súkromie podľa Európskeho súdu pre ľudské práva.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 2, s. 35-39. 
  article

  article

 8. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 6, s. 61-66. 
  article

  article

 9. Povinnost Data Retention v legislativě a judikatuře.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 3, s. 36-40. 
  article

  article

 10. K uchovávání provozních a lokalizačních údajů v České republice ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 5, s. 36-41. 
  article

  article