Search results

Records found: 65  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 24 10"
 1. Ohledání místa činu v kontradikci s právem na ochranu soukromí.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 160-167. 
  article

  article

 2. Právní úprava odběru vzorku DNA Policií České republiky pro účely budoucí identifikace prošla posouzením ústavnosti; obiter dictum se Ústavní soud kriticky vyjádřil k zákonnosti uchovávání vzorků a jejich zpracování včetně likvidace : nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 3. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 4. Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 146-155. 
  article

  article

 5. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 6. Ochrana informací z trestního řízení před úniky ze strany třetích osob (k ustanovením § 8b až § 8d trestního řádu).   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 8-16. 
  article

  article

 7. Zákonné zmocnění pro vydávání předepsaných tiskopisů musí obsahovat alespoň okruh shromažďovaných údajů : nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 19/17, 337/2019 Sb..   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. xiv-xv. 
  article

  article

 8. Urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení - § 7b trestního řádu.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 95-113. 
  article

  article

 9. K využití údajů z telekomunikačního provozu pro potřeby přestupkového řízení.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 3, s. 149-162. 
  article

  article

 10. The right to erasure : what is the framework given to EU member states?.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 9, (2019), no. 1, s. 61-78. 
  article

  article