Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 21 19"
 1. Zkoumání úvěruschopnosti při skrytém přeúvěrování spotřebitelského úvěru.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 2, s. 119-121. 
  article

  article

 2. Výše finanční náhrady při výkladu a použití VlVzP (ústavnost § 16 VlVzP) : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 3. Judikatorní odklony a legitimní očekávání účastníků řízení.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 285-299. 
  article

  article

 4. Zmírnění křivd (restituce) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2021, sp. zn. 28 Cdo 3772/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1545-1553. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.