Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 2 19"
 1. Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 10-21. 
  article

  article

 2. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 29-35. 
  article

  article

 3. Neústavnost nemožnosti popření pohledávky zajištěného věřitele v rámci řízení o oddlužení : nález ÚS z 2. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 2/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 4. K dopadům nálezu Ústavního soudu ve věci popěrného práva dlužníka v oddlužení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 10, s. 12-16. 
  article

  article

 5. Přezkum oprávněnosti pohledávky dlužníků zajištěného věřitele : nález ÚS z 23. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 2589/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 10, s. 319. 
  article

  article