Search results

Records found: 35  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 19 14"
 1. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování : nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxxvi-xcii. 
  article

  article

 2. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 44-48. 
  article

  article

 3. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (2. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 348-357. 
  article

  article

 4. K mezím podzákonné normotvorby.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 12, s. 1024-1037. 
  article

  article

 5. K rozhodnutí NS ohledně zpětné účinnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2021, sp. zn. 25 Cdo 2479/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 65-68. 
  article

  article

 6. Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy; uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí : nález ÚS z 27. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 196. 
  article

  article

 7. Očkování - povinnost či možnost z právní perspektivy.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 1, s. 8-14. 
  article

  article

 8. K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 5-6, s. 282-297. 
  article

  article

 9. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018: : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 1, s. 20-27. 
  article

  article

 10. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article