Search results

Records found: 30  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 17 10"
 1. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 82-84. 
  article

  article

 2. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 3. Ústavní soud České republiky: Právo poškozeného na účinné vyšetřování : nález ÚS z 3. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2012/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 4. Návrh poslance V. Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. iii. 
  article

  article

 5. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article

 6. Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 10-20. 
  article

  article

 7. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 18-34. 
  article

  article

 8. Ústavní zakotvení státního zastupitelství.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 4, s. 8-10. 
  article

  article

 9. Judikatura Ústavního soudu ke státnímu zastupitelství.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 4, s. 16-20. 
  article

  article

 10. Účelnosť alternatívnych trestov pri majetkových trestných činoch (hlavne na príklade neoprávneného odberu vecí podliehajúcich spoplatneniu).   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 547-573. 
  article

  article