Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 16 08"
 1. Obrana proti účelové volbě způsobu vymáhání daňového nedoplatku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 5, s. 307-317. 
  article

  article

 2. Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu) : nález sp. zn. II. ÚS 65/20 ze dne 11. 12. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 19-20. 
  article

  article

 3. Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 2-23. 
  article

  article

 4. Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 617-622. 
  article

  article

 5. Náhrada nákladů řízení v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného : nález sp. zn. IV. ÚS 191/18 ze dne 28. 5. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 3, s. 46. 
  article

  article

 6. Užití interpretativních a jiných typů výroků v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 6, s. 21-30. 
  article

  article

 7. K některým aspektům rozhodování o nákladech exekuce.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 2, s. 23-30. 
  article

  article

 8. Odpovědnost oprávněného v exekuci.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 18, (2016), č. 2, s. 13-15. 
  article

  article

 9. Úředníci a pyramida : k výkladu podzákonných právních předpisů správními orgány.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 2, s. 88-112. 
  article

  article

 10. Problémy související s posílením „exekutorské“ exekuce.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 1, s. 6-8. 
  article

  article