Search results

Records found: 31  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 15 96"
 1. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 2. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 3. Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. 168-182. 
  article

  article

 4. Výklad ve prospěch adresátů správního práva a jeho limity.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 7, s. 358-382. 
  article

  article

 5. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí : vzor přezkumu socioekonomických práv a test racionality.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 6, s. 533-554. 
  article

  article

 6. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 7. Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost), vyvlastnění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 28 Cdo 349/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 8, s. 1496-1513. 
  article

  article

 8. Axiomy v právní argumentaci : dvousečná zbraň v rukou orgánů aplikujících právo.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 5, s. 29-42. 
  article

  article

 9. Princip proporcionality v právní úpravě lhůt při správě daní.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 14-23. 
  article

  article

 10. Ústavněprávní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 50-58. 
  article

  article