Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 15 02"
 1. Limity smluvní svobody při uzavírání smluv s nezletilým v občanském právu a k souvisejícím trestněprávním otázkám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 7-18. 
  article

  article

 2. K odměně advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného osobě neznámého pobytu : nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 11, s. 62-67. 
  article

  article

 3. Regulace odměn advokátů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 10, s. 4. 
  article

  article

 4. Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 87-100. 
  article

  article

 5. Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 87-100. 
  article

  article

 6. Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 7, s. 619-634. 
  article

  article

 7. Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku : podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 7. 2016, čj. 52 A 32/2016-126.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1153-1156. 
  article

  article

 8. Ochrana spotřebitele: diskriminace : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2014, čj. 4 As 1/2014-28.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 160-168. 
  article

  article

 9. Analýza klíčové judikatury v oblasti solární energetiky s důrazem na finančněprávní aspekty.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 20-27. 
  article

  article

 10. Daň darovací: zavedení daně darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek. Energetika: obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2015, čj. 1 Afs 6/2013-184.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 11, s. 1067-1082. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.