Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 1 03"
 1. Z "laboratoře" do ostrého provozu - co přinese rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 146-153. 
  article

  article

 2. Střídavá péče při velké vzdálenosti bydliště rodičů.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 7-8, s. 38-44. 
  article

  article

 3. Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska "bagatelnosti".   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 763-769. 
  article

  article

 4. Co je v právu dovoleno a co je zakázáno.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 11, s. 886-889. 
  article

  article

 5. K rozhodování soudu o žádosti účastníka řízení o ustanovení konkrétního zástupce : nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. II. ÚS 1866/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 58-61. 
  article

  article

 6. Judikatura, nebo precedens?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 9, s. 852-864. 
  article

  article

 7. Některé problematické aspekty současného vývoje eJustice.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 4-5, s. 263-. 
  article

  article

 8. K otázce vymezení splnění předpokladů přípustnosti dovolání : nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 1226/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 5, s. 52-55. 
  article

  article

 9. Odmítnutí dovolání pro zjevnou bezdůvodnost.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 5, s. 15-19. 
  article

  article

 10. Započtení pohledávky splatné na výzvu věřitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1630/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 10, s. 728-735. 
  article

  article