Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 564 02"
 1. Ohrožování výchovy dítěte : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 8 Tdo 600/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1599-1609. 
  article

  article

 2. Těžká újma na zdraví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 751/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 6, s. 1042-1050. 
  article

  article

 3. Omyl skutkový, nepřímý pachatel : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 8 Tdo 420/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1248-1255. 
  article

  article

 4. Zanedbání povinné výživy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Tdo 842/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 2, s. 187-199. 
  article

  article

 5. Subsidiarita trestní represe : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 8 Tdo 803/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1590-1601. 
  article

  article

 6. Nutná obrana, ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1337/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 5, s. 671-691. 
  article

  article

 7. Výtržnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 8 Tdo 1449/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 5, s. 706-715. 
  article

  article

 8. Věc Dorado Baúlde : rozhodnutí ve věci Marcial Dorado Baúlde proti Španělsku, stížnost č. 23486/12, Evropský soud pro lidská práva, třetí sekce, 24. září 2015.   -- In:  Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 2016, č. 2 (2016), s. 5-8. 
  article

  article

 9. Porušení důležité povinnosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 8 Tdo 90/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 8, s. 1138-1153. 
  article

  article

 10. Zpronevěra : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1069/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 3, s. 364-382. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.