Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 405 16"
 1. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 8-12. 
  article

  article

 2. Judikatura NS: aktuální trendy v oblasti věcných práv.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 110-114. 
  article

  article

 3. K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 12, s. 43-46. 
  article

  article

 4. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález ÚS z 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 9, s. 283. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.