Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 3250 14"
 1. Náklady exekuce uhrazené před doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 14-17. 
  article

  article

 2. Exekutoři jako (nevítaní) přihlašovatelé pohledávek.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 16-18. 
  article

  article

 3. Přihláška odměny exekutora do insolvenčního řízení v případě, že nebylo nic vymoženo : nález sp. zn. III. ÚS 1231/20 ze dne 6. 10. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 29-31. 
  article

  article

 4. Nárok exekutora na náhradu nákladů exekuce proti dlužníkovi v insolvenčním řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 28-30. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení. Konkurs. Zpeněžování : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 136/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 650-655. 
  article

  article

 6. Zastavení exekuce k vymožení pohledávky exekutora z důvodu, že exekuční titul byl vydán exekutorem protizákonně : nález sp. zn. III. ÚS 4274/18 ze dne 26. 2. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 34-35. 
  article

  article

 7. Exekuce po skončení insolvenčního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 551-554. 
  article

  article

 8. Exekuce po oddlužení povinného.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 69-70. 
  article

  article

 9. Střet insolvence a exekuce.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 2, s. 9-18. 
  article

  article

 10. Vybrané problémy uplatnění nákladů exekuce v insolvenčním řízení z pohledu judikatury.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 26-31. 
  article

  article