Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 319 05"
 1. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 2. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 3. Datové schránky v České republice.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 68, (2016), č. 5, s. 622-631. 
  article

  article

 4. ÚS k elektronickým podáním : aktuality.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 5, s. 161. 
  article

  article

 5. Vybrané otázky eGovernmentu v ČR a právního jednání dle NOZ.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2014), č.9, s. 387-396. 
  article

  article

 6. Písemnost, elektronický a biometrický podpis v elektronickém právním jednání.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 12, s. 31-36. 
  article

  article

 7. Podání v civilním soudním řízení : občanské soudní řízení - soudcovský komentář.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.16, (2014), č. 3, s. 11-27. 
  article

  article

 8. Správní řízení: podání v elektronické formě : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6.12.2010, čj. 1 Ans 5/2010-172.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.12, s.1069-1074. 
  article

  article

 9. Správní řízení: podání v elektronické formě : podle rozsudku NSS ze dne 23. 9. 2009, čj. 9 As 90/2008-70.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 8, (2010), č.5, s.419-424. 
  article

  article

 10. Nahrazení prohlášení vůle vlastníka stavby rozhodnutím soudu : usnesení NS ČR sp.zn. 28 Cdo 1113/2010.   -- In:  Česká judikatura -- ISSN 1802-9981. -- Roč.2, (2010), č.9, s.114-120. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.