Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 2842 10"
 1. Úvahy nad účelem exekučního řízení a nad pozitivními závazky státu vyplývajícími z garantovaných základních práv a svobod v kontextu zákona č. 286/2021 Sb..   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 544-550. 
  article

  article

 2. Valná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 150-163. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: Rozdělení zisku v akciové společnosti po 1. 1. 2014. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti. Důsledky nepodání protestu na valné hromadě : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 10, s. 374-379. 
  article

  article

 4. Společnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 494-499. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: rozdělování zisku v obchodní korporaci, náležitosti pozvánky na valnou hromadu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 9, s. 231-235. 
  article

  article

 6. K otázce výkladu a aplikace § 107a o. s. ř. : nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 2242/15.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 64-66. 
  article

  article

 7. Výklad rozsudku Soudního dvora Evropské unie sp. zn. C-377/14 z 21. 4. 2016 : běh promlčecí doby v případě rozhodčí žaloby podaná na základě (ne)platné rozhodčí smlouvy.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 6, s. 220-231. 
  article

  article

 8. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article

 9. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sen. zn. 23 ICdo 19/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 8, s. 1318-1327. 
  article

  article

 10. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.