Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 230 95"
 1. Právní obrana proti neoprávněnému zápisu společníka a statutárního zástupce společnosti v obchodním rejstříku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 28-31. 
  article

  article

 2. Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 2-23. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 66-68. 
  article

  article

 4. Vrchní soud v Praze: Zrušení zapsané osoby s likvidací pro ztrátu právního důvodu užívání prostor zapsaných ve veřejném rejstříku jako její sídlo. Umístění adresy sídla. Skutečné a formální (virtuální) sídlo. Dvojí výzva ke zjednání nápravy. Adresát výzvy. Opětovné zrušení právnické osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. 7 Cmo 383/2016.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 6, s. 158-162. 
  article

  article

 5. Účastenství v řízení o zrušení obchodní společnosti - společnosti s ručením omezeným s likvidací : usnesení VS v Praze z 21. 1. 2019, sp. zn. 7 Cmo 261/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 195-196. 
  article

  article

 6. Praktické problémy zákonné úpravy rušení a likvidace nečinných společností.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 7-8, s. 2-22. 
  article

  article

 7. Akciová společnost. Valná hromada akciové společnosti. Nicotnost usnesení valné hromady. Účastenství v řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4727/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 10, s. 657-662. 
  article

  article

 8. Přípustnost projednání věcí bez nařízení jednání v režimu ZŘS : usnesení VS v Praze z 6. 9. 2017, sp. zn. 7 Cmo 543/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 319-321. 
  article

  article

 9. Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8 (2016), č. 3, s. 80-87. 
  article

  article

 10. Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č. 18, s. 624-628. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.