Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 189 01"
 1. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 9-13. 
  article

  article

 2. Míra důkazu - základní problémy z hlediska srovnávací analýzy.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 12, s. 1109-1135. 
  article

  article

 3. Předběžné opatření ve sporu o právo být zapomenut : Krajský soud v Brně, sp. zn. 70 Co 228/2015-38, 7. 10. 2015.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 7, (2016), č. 14, s. 125-132. 
  article

  article

 4. Zneužití zadržovacího práva a obrana proti němu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 23, (2015), č. 9, s. 42-45. 
  article

  article

 5. Předběžné opatření vydané v meritu věci v kontextu unijního a ústavního práva.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 10, s. 342-347. 
  article

  article

 6. Předběžné opatření ve sporech z nekalé soutěže.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 3, (2011), č.10, s.283-290. 
  article

  article