Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 3725 13"
 1. Správce pozůstalosti : nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 3195/20.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 21-30. 
  article

  article

 2. Ke stanovení tarifní hodnoty v řízení o určení neúčinnosti právního jednání : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2155/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 53-55. 
  article

  article

 3. Nedostatečné odůvodnění soudního rozhodnutí o zamítnutí zastavení exekuce : nález sp. zn. III. ÚS 1644/21 ze dne 24. 8. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 4. K právu účastníka řízení vyjádřit se ke změněnému názoru odvolacího soudu o nákladech řízení : nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 998/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 58-60. 
  article

  article

 5. Proměna soukromého práva v důsledku horizontalizace základních práv.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 20, s. 701-705. 
  article

  article

 6. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 7. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 2..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 2, s. 26-32. 
  article

  article

 8. Exekutoři jako (nevítaní) přihlašovatelé pohledávek.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 16-18. 
  article

  article

 9. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6. 
  article

  article

 10. The Charter of Fundamental Rights of the EU in the Czech judicial decisions : falling short of expectations?.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 9, (2019), no. 3, s. 228-247. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.