Search results

Records found: 40  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 350 03"
 1. Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkursu korporace po novele zákona o obchodních korporacích.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 5, s. 43-47. 
  article

  article

 2. Další nemajetková újma a její odškodňování.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 6, s. 14-17. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26. 2. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1319/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 21, s. 754-757. 
  article

  article

 4. Náhrada nemajetkové újmy (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 504-510. 
  article

  article

 5. Náhrada škody. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 4, s. 228-233. 
  article

  article

 6. Nemajetková újma, náhrada nemajetkové škody, adhezní řízení. Znalecký posudek, dokazování : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 190/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 8, s. 1402-1431. 
  article

  article

 7. Opatrovník (opatrovnictví) právnické osoby (o. z.), společnost s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 5, s. 816-821. 
  article

  article

 8. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 10, s. 19-25. 
  article

  article

 9. Ingerence soudů do vnitřních poměrů obchodních korporací.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 11, s. 21-24. 
  article

  article

 10. Společnost s ručením omezeným. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 2, s. 136-140. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.