Search results

Records found: 30  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 258 03"
 1. Vrchní soud v Praze: K neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2021, sp. zn. 7 Cmo 24/2021.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 1, s. 55-58. 
  article

  article

 2. Konkursní řízení. Bytové družstvo. Bytová jednotka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 29 Cdo 952/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 205-208. 
  article

  article

 3. Limity aplikace § 577 občanského zákoníku na příkladu zakázané konkurenční doložky : in favorem negotii podruhé.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 9, s. 29-35. 
  article

  article

 4. Nezbytná cesta : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 80-92. 
  article

  article

 5. Valná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 150-163. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Povolení nezbytné cesty ve prospěch pozemku, který užívá jiná osoba než jeho vlastník.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 111-112. 
  article

  article

 7. K povolení nezbytné cesty, hospodaří-li na pozemku nikoliv vlastník, ale třetí osoba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 47-49. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Konkurenční doložka sjednaná po dobu po zániku funkce člena představenstva : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 21. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 4, s. 144-146. 
  article

  article

 9. Povolení nezbytné cesty přes více sousedních pozemků; náklady soudního řízení jako překážka povolení nezbytné cesty : rozsudek NS z 10. 12. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1424/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 123-124. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: Rozdělení zisku v akciové společnosti po 1. 1. 2014. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti. Důsledky nepodání protestu na valné hromadě : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 10, s. 374-379. 
  article

  article