Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 2428 13"
 1. Soukromoprávní či veřejnoprávní povaha služebního poměru a její praktické dopady : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 1, s. 9-14. 
  article

  article

 2. Trest odnětí služební hodnosti v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 100-101. 
  article

  article

 3. Soukromoprávní či veřejnoprávní povaha služebního poměru a její praktické dopady : část I.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 12, s. 2-8. 
  article

  article

 4. Výtka dle zákona o státní službě - právní povaha, forma a důsledky.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 17 (2022), no. 3, s. 25-37. 
  article

  article

 5. Soudní přezkum výtky ukládané dle zákona o státní službě.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 201-218. 
  article

  article

 6. Výkladové problémy spojené s charakterem služebního poměru a řízení o něm z pohledu zák. č. 82/1998 Sb..   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 38-43. 
  article

  article

 7. Podjatost soudce : nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1965/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 56-61. 
  article

  article

 8. Služební poměr: výplata služebního příjmu; úrok z prodlení : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2016, čj. 6 As 75/2015-17.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 5, s. 444-453. 
  article

  article

 9. Ústavní problémy v rozhodovací praxi soudů ve správním soudnictví.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 48, (2015), č. 7-8, s. 386-403. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.