Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 2264 13"
 1. Prekluze : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2020, sp. zn. 27 Cdo 2832/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 43-49. 
  article

  article

 2. Metodologické přístupy k analogii zákona v kontextu právní úpravy započtení na dědický podíl.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 350-373. 
  article

  article

 3. Kolik činí povinný díl nezletilého potomka příbuzného se zůstavitelem ve druhém a vyšším stupni?.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 7-12. 
  article

  article

 4. Jednání povahy úmyslného trestného činu jako důvod dědické nehodnosti.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 6, s. 27-32. 
  article

  article

 5. Když právní předpisy mlčí aneb soudní dotváření práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 10, s. 2-5. 
  article

  article

 6. Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 760/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 12, s. 749-756. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: rozhodnutí o ručení člena statutárního orgánu poté, kdy byl zrušen konkurs na majetek dlužníka (právnické osoby) podle § 308 odst. 1 písm. d) InsZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26. 2. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1319/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 21, s. 754-757. 
  article

  article

 8. Oddlužení. Dluhy z podnikání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. 29 NSČR 114/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 9, s. 603-615. 
  article

  article

 9. Fundace (o. z.) [Korporace (o. z.)], nadační fond (o. z.) [Korporace (o. z.)], účel právnické osoby (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3225/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 737-745. 
  article

  article

 10. Služebnost (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 155/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 880-891. 
  article

  article