Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 2012 18"
 1. Přezkum některých rozhodnutí státního zástupce de lege ferenda.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 2-11. 
  article

  article

 2. Pravomoc soudce pro přípravné řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 125-131. 
  article

  article

 3. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 4. Soudce a prevence závažných zásahů do práv osob žijících v institucích : 1. část.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 11-12, s. 72-76. 
  article

  article

 5. Ústavní soud České republiky: Právo poškozeného na účinné vyšetřování : nález ÚS z 3. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2012/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 6. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 2012/18 : datum rozhodnutí: 3. září 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 5, s. 53-54. 
  article

  article