Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 577 13"
 1. Odpovědnost za škodu. Ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 3-7. 
  article

  article

 2. Porušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření : rozsudek NS z 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 243-246. 
  article

  article

 3. Informování veřejnosti o trestním stíhání : rozsudek ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3988/2018.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 16-17. 
  article

  article

 4. Přístup k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 2-12. 
  article

  article

 5. Podjatost soudce : nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1965/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 56-61. 
  article

  article

 6. Společný seminář ČAK a Asociace Masaryk na téma "Svoboda projevu".   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 10, s. 81-82. 
  article

  article

 7. Omezení svobody projevu plynoucí ze zásady presumpce neviny : nález ÚS z 23. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 9, s. 312. 
  article

  article

 8. Presumpce neviny a svoboda projevu : nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 10, s. 59-61. 
  article

  article