Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 571 06"
 1. Doložka úplnosti v českém právu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 38-40. 
  article

  article

 2. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article

 3. Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 241-259. 
  article

  article

 4. Právní charakter institutu "pověření" rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 9-17. 
  article

  article

 5. Smlouva o dílo. Písemná forma : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 433/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 9, s. 729-738. 
  article

  article

 6. Doložka úplnosti a její limity.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 21, s. 725-732. 
  article

  article

 7. Zahrnutí věci nepatřící účastníkům do rozsudku o SJM. "Odklon" věci ze SJM. Náklady řízení: zjišťování tarifní hodnoty věci; neaktuální znalecký posudek : usnesení NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2209/2015.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 159-160. 
  article

  article

 8. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch : účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 6, s. 526-542. 
  article

  article

 9. Náhrada škody. Odpovědnost jednatele společnosti. Výkon působnosti s péčí řádného hospodáře : výňatek z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.3.2013, sp.zn. 23 Cdo 1400/2011.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2013), č. 2, s. 64-68. 
  article

  article

 10. Konec směnečné přísnosti? : aneb nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.9, s. 310-314. 
  article

  article