Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 570 20"
 1. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. v-viii. 
  article

  article

 2. Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález ÚS z 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 184-187. 
  article

  article

 4. Právo na projednání věci ve správním řízení v přiměřené lhůtě : nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxviii-lxxx. 
  article

  article

 5. Kritický pohled soudce Nejvyššího soudu k monografii "Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky".   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 6-9. 
  article

  article

 6. Odpovědnost státu za škodu, odpovědnost státu za újmu, náhrada škody : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 13 Cdo 2402/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 791-809. 
  article

  article

 7. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 199. 
  article

  article

 8. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení a právo na zadostiučinění za nemajetkovou újmu : nález ÚS ze 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11-12. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.