Search results

Records found: 2  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 550 18"
  1. Vydání majetku bez hodnoty nebo majetku nepatrné hodnoty státu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 24 Cdo 785/2020.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 26, (2020), č. 4, s. 26-28. 
    article

    article

  2. Souhlas vypravitele pohřbu s přijetím zůstavitelova majetku nepatrné hodnoty : nález ÚS z 22. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 550/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 230. 
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.