Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 492 17"
 1. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article

 2. Ústavní soud České republiky: K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem : nález ÚS ze 17. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 492/17.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 6, s. 144-146. 
  article

  article

 3. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 181. 
  article

  article

 4. Povinnost připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem nestíhá řidiče : nález ÚS ze 17. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 492/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 231. 
  article

  article