Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 487 03"
 1. Dobrá víra ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 240-245. 
  article

  article

 2. Vyvlastnění: rozhodnutí o vyvlastnění; poučení o lhůtě k podání žaloby : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2014, čj. 8 As 48/2014-27.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 1, s. 57-62. 
  article

  article

 3. Léčiva: vrácení léčivých přípravků : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2012, čj. 4 Ads 32/2012-37.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.6, s. 590-604. 
  article

  article

 4. Správní trestání: liberační důvody : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.4.2013, čj. 1 As 188/2012-30.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.9, s. 855-859. 
  article

  article

 5. Řízení o dovolání : usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2011, sp.zn. 15 Tdo 354/2011.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 16, (2012), č. 1 (příloha). 
  article

  article

 6. Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2011, sp.zn. 15 Tdo 354/2011.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 64, (2012), č.3, s.90-100. 
  article

  article

 7. Vybrané zásady daňového konania tak, ako ich nepoznali klasické rozprávky.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 7, (2012), č.1, s.25-32. 
  article

  article

 8. Daňové řízení: skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.9.2009, čj. 9 Afs 28/2009-124.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 8, (2010), č.1, s.10-19. 
  article

  article

 9. Míra přípustnosti nadsázky v reklamě. Princip předvídatelnosti práva : rozsudek NSS ČR čj. 5 As 71/2009-79.   -- In:  Česká judikatura -- ISSN 1802-9981. -- Roč.2, (2010), č.3, s.96-106. 
  article

  article

 10. Mezinárodní právo sociálního zabezpečení. Právní jistota: princip oprávněné důvěry. Výklad ústavních principů obecným soudem: argumentace zahraničním právem : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24.února 2010, 6 Ads 88/2006-159.   -- In:  Právo pro podnikání a zaměstnání -- ISSN 1801-6014. -- Roč. 14, (2010), č.6 (příloha). 
  article

  article